Th2,2017

22Th2 - 24Th2 2210:00 sángTh2 24Lễ Hội Cầu Ngư

24Th2 - 26Th2 245:00 chiềuTh2 26Hô hát bài chòi

25Th2 - 26Th2 259:00 chiềuTh2 26Cầu Rồng phun lửa, phun nước

25Th2 - 26Th2 2511:00 chiềuTh2 26Cầu sông Hàn quay

26Th27:00 sáng- 7:00 chiềuPhiên chợ Nông dân Evergreen