Th3,2017

24Th3 - 27Th3 247:00 sángTh3 27JG Golf Championship Đà Nẵng 2017

24Th3 - 26Th3 245:00 chiềuTh3 26Hô hát bài chòi

25Th3 - 26Th3 259:00 chiềuTh3 26Cầu Rồng phun lửa, phun nước

25Th3 - 26Th3 2511:00 chiềuTh3 26Cầu sông Hàn quay

26Th37:45 sáng- 8:45 sángBiểu diễn nhạc hơi