Tập 2: Đoàn đua đến Đà Nẵng và các hoạt động chào mừng

Chuyển động cùng Clipper Race Đà Nẵng – Tập 2: Đoàn đua đến Đà Nẵng và các hoạt động chào mừng
Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới – Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://tourism.danang.vn / http://danangtourism.gov.vn
Facebook: https://www.facebook.com/visitdanang
Twitter: https://twitter.com/visit_danang
Instagram: https://instagram.com/danang_fantastiCity

Để lại bình luận

Facebook chat

DMCA.com Protection Status

Pin It on Pinterest

Shares
X