Thông tin chung về năm APEC 2017

0
479
Thông tin chung về năm APEC 2017
Rate articles
Thông tin chung về năm APEC 2017

1. CHỦ ĐỀ NĂM APEC 2017

“Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”

2. 04 ƯU TIÊN LỚN CỦA NĂM APEC 2017

 • Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm
 • Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số
 • Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

3. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM APEC 2017 – TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 TẠI ĐÀ NẴNG

a) Thời gian : 05-11/11/2017

b) 06 Sự kiện chính : thu hút khoảng 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu thế giới và đại diện các hãng truyền thông lớn của quốc tế.

 • 05-06/11 : Hội nghị tổng kết của các Quan chức cao cấp APEC (CSOM)
 • 05-07/11 : Cuộc họp lần 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 4)
 • 05-11/11 : Tiếng nói tương lai APEC
 • 08-09/11 : Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao kinh tế: 300 đại biểu
 • 08-11/11 : Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit): 1000 đại biểu
 • 10/11: Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo với ABAC: 21 lãnh đạo với 65 ABAC
 • 10-11/11 : Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC: 21 lãnh đạo