Cầu Rồng

Địa chỉ:  Bùng binh Lê Đình Dương/Bạch Đằng, T.P Đà Nẵng Giá: Miễn phí Thời gian tham quan: 01h00 Thời điểm tốt nhất: 21h00 - 21h30 Good for...

Cầu quay Sông Hàn

Địa chỉ: Ngã tư Lê Duẩn - Trần Phú, T.P Đà Nẵng Thời gian tham quan: 01h00 Thời điểm tốt nhất: 20:00 Good for travel: Lần đầu...

Cầu Trần Thị Lý

Địa chỉ: Ngã tư đường 02-09 - Duy Tân, T.P Đà Nẵng Giá: Miễn phí Thời gian tham quan: 30 phút Thời điểm tốt nhất: 19h00 Good for...

Cầu Thuận Phước

Địa chỉ: Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành - Như Nguyệt, T.P Đà Nẵng Giá: Miễn phí Thời gian tham quan: 1 hour Thời điểm tốt nhất:...