Chương trình chi tiết Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2017

0
524
Chương trình chi tiết Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2017
3 (2) votes

Lễ hội Quán Thế Âm 19/02 – Ngũ Hành Sơn là Lễ hội văn hóa tôn giáo được tổ chức hằng năm vào dịp 19 tháng 02 (Âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

Cùng với các lễ hội khác diễn ra trên khắp cả nước, đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp của Lễ hội. Qua công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 – Ngũ Hành Sơn góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quận Ngũ Hành Sơn”.

Le-hoi-quan-the-am-ngu-hanh-son-2017

 

Thời gian tổ chức

 • Lễ hội diễn ra trong thời gian 03 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 năm 2017 (nhằm các ngày 17, 18 và 19 tháng 02 năm Đinh Dậu)
 • Lễ Khai hội: Lúc 19h00 ngày 14/3/2017 (nhằm ngày 17/02 ÂL)
 • Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (Lễ Chính thức): Lúc 7h00 ngày 16/3/2017 (nhằm ngày 19/02 ÂL)
 • Lễ Bế mạc: Lúc 19h00 ngày 16/3/2016 (nhằm ngày 19/02 ÂL)

Không gian tổ chức Lễ hội

 • Địa điểm chính: Khuôn viên Chùa Quán Thế Âm, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
 • Địa điểm phụ: Các tuyến đường: Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến, đường từ Chùa Quán Thế Âm đến chùa Hương Sơn (Núi Ghềnh)…

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI: Từ ngày 14, 15 và 16/3/2017 (nhằm ngày 17, 18 & 19/02 ÂL )

Ngày 14/3/2017 ( 17/02 Âm lịch)

8h00

 • Lễ Khai kinh Thượng phan, Thượng kỳ
 • Địa điểm: Khu vực Chùa QTA

9h00

 • Mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo
 • Địa điểm: Bảo tàng Văn hóa Phật giáo (Chùa Đá)

9h00 đến 13h00 

 • Khai mạc Triển lãm tranh, ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
  Khai mạc Hội Hô hát Bài chòi
 • Địa điểm: Khu V Đường Sư Vạn Hạnh

14h00

Biểu diễn võ thuật dân tộc

16h00

 • Khai mạc triển lãm mỹ thuật Tranh ảnh, Thư pháp, Thư họa và ra mắt Đặc san Diệu Âm Lễ Hội Quán Thế Âm
 • 9/2 Địa điểm:Trong khuôn viên chùa Đá

17h00

 • Lễ Tế Xuân cầu Quốc thái – Dân an
 • Địa điểm: Sân khấu lớn

19h00 đến 22h00

* Khai mạc Lễ hội:

 1. Lễ Khai mạc
 2. Biểu diễn Trống Hội và múa Trình tường
 3. Chương trình nghệ thuật.
 • Địa điểm: Sân khấu lớn

Ngày 15/3/2017 (18/02 Âm lịch)

6h30

 • Khai mạc Ngày chạy vì Hòa bình và sức khỏe cộng đồng
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn Hạnh

8h00

 • Pháp đàn Quán Thế Âm
 • Địa điểm: Lễ đài chùa Đá

8h30

 • Hội Cờ làng
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn Hạnh

15h00 đến 19h00

 • Pháp đàn
 • Địa điểm: Lễ đài chùa Đá

20h00 đến 22h00

 • Thuyết pháp, hoa đăng
 • Địa điểm: Pháp đàn Đại bi Khuôn viên Chùa QTA

Ngày 16/3/2017 ( 19/02 Âm lịch)

7h00

 • Lễ Chính thức Lễ hội Quán Thế Âm, Nghi lễ Phật giáo….
 • Địa điểm: Lễ đài chùa Quán Thế Âm

08h00 – 09h00

 • Hội Cờ làng
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn Hạnh
 • Hội Đua thuyền truyền thống
 • Địa điểm: Lễ đài chính, sông Cổ Cò

14h00 đến 18h30

 • Pháp đàn Đại bi, tham quan và chiêm bái Lễ hội
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn Hạnh Không gian Lễ hội

19h00

Bế mạc Lễ hội:

 • Chương trình nghệ thuật Bế mạc Lễ hội.
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn HạnhSân khấu lớn

20h30

 • Lễ tạ, Pháp đàn, Hoa đăng
 • Địa điểm: Đường Sư Vạn HạnhKhông gian Lễ hội