Tháng 11, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 23,4%

0
56
Tháng 11, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 23,4%
Rate articles

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Đà Nẵng, lượng khách du lịch đến với tháng phố biển trong tháng 11-2015 ước đạt 307.372 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, khách nội địa đạt 166.657 lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế ước đạt 140.716 lượt, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến nay, lượt khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt con số hơn 4.3 triệu lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 98,1% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó, lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 97,2% kế hoạch năm 2015, lượt khách nội địa tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 98,5% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập từ hoạt động du lịch tính đến thời điểm hiện nay ước đạt 11.8 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 100% so với kế hoạch năm 2015.

Ni Thương

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn