Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFF)

Địa chỉ: Khu vực cảng sông Hàn cũ

Giá:

Thời gian tổ chức: Ngày 29/04 – 30/06

Tổng quan:

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư, tổ chức thực hiện và vận hành độc lập thương hiệu “Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng”từ 2017. Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lâu dài để phát triển thương hiệu, đồng thời phải gắn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng với các hoạt động – lễ hội khác trên địa bàn thành phố.

Khám phá:

Theo kế hoạch, một số nội dung cụ thể  đã được thông qua:

– Tên gọi: Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFF)

– Tần suất tổ chức: Đình kỳ hằng năm;

– Chủ đề DIFF 2017: Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn;

– Địa điểm tổ chức DIFF 2017: Khu vực Cảng Sông Hàn cũ;

– Thời gian tổ chức DIFF: Từ 29/04 – 30/06/2017.

Để lại bình luận