Năm 2017, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà luân phiên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017). Trong đó, Đà Nẵng được Chính phủ đồng ý chọn là nơi đăng cai “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” với sự kiện quan trọng nhất là “Hội nghị Lãnh đạo APEC” – nơi người đứng đầu Chính phủ của 21 nền kinh tế thành viên APEC gặp nhau mỗi năm một lần tại kỳ họp thượng đỉnh.
Địa chỉ: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian tổ chức: Tháng 11/2017
Website: www.apec2017.vn

SOM 3 và các cuộc họp liên quan tiếp tục với ngày làm việc thứ 5

Ngày 22 tháng 08 năm 2017, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam – Hội nghị SOM...

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Ngày 21 tháng 08 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hội nghị...

Kết quả ngày làm việc thứ ba Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Ngày 20 tháng 08 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hội nghị...

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Ngày 19 tháng 08 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hội nghị...

Những cuộc họp đầu tiên của Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, TP Hồ Chí Minh - Sáng nay đã diễn ra...