Năm 2017, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà luân phiên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017). Trong đó, Đà Nẵng được Chính phủ đồng ý chọn là nơi đăng cai “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” với sự kiện quan trọng nhất là “Hội nghị Lãnh đạo APEC” – nơi người đứng đầu Chính phủ của 21 nền kinh tế thành viên APEC gặp nhau mỗi năm một lần tại kỳ họp thượng đỉnh.
Địa chỉ: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian tổ chức: Tháng 11/2017
Website: www.apec2017.vn

Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23)

Ngày 21 tháng 5 năm 2017, Hà Nội, Việt Nam - Hội nghị các Bộ...

Hội nghị Quan chức cao cấp Tài chính APEC 2017

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Ninh Bình, Việt Nam - Ngày làm việc thứ...

SOM 2: Đưa APEC gần hơn tới người dân và doanh nghiệp

Ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các quan chức...

Hội nghị lần thứ 2 các Quan chức cao cấp APEC (SOM 2) khai mạc tại Hà Nội

Sáng nay, ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các...

Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Hà Nội, Việt Nam - Sáng nay, tại Trung...

Khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC 2017

Ngày 18/5/2017, trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị...

Đối thoại cao cấp APEC 2017 về Phát triển nguồn nhân lực trong Kỷ nguyên số

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 - Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ...