Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn

0
32
Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn
Rate articles

Kế hoạch chi tiết chương trình diễu thành thuyền Clipper ngày 25/02/2016 trên sông Hàn

Thời gian: Từ 19h00 – 21h00, ngày 25/2/2016

Địa điểm: Từ cảng sông Hàn đến cầu Rồng

18h30: Đảm bảo không còn tàu thuyền lưu thông trên lộ trình diễu hành

18h45: Triển khai đóng giao thông trên cầu sông Hàn và đảm bảo trật tự trên cầu sông Hàn

Triển khai quay cầu sông Hàn

19h00: Thuyền đầu tiên rời cảng (về điểm tập kết gần cầu Thuận Phước)

Đánh trống hội trên 03 thuyền đầu tiên (09 trống hội)

19h22: Thuyền thứ 12 rời cảng

19h30: Bắt đầu triển khai cắt giao thông trên cầu Rồng

19h35: Bắt đầu diễu hành

Cầu sông Hàn phải mở hoàn toàn

Phát thuyết minh diễu hành trên hệ thống loa

19h44: Đoàn thuyền đến cầu sông Hàn

19h50: Cầu Rồng phun nước và lửa

19h53: Đoàn thuyền đến cầu Rồng (quay 90 độ về phía mạn trái và có thể tiến thêm và cách bờ tối đa 200m)

19h54: Đoàn thuyền  xoay 90 độ phía mạn trái để trở lại

20h03: Đoàn thuyền tiến về  lại cầu sông Hàn

20h05: Mở lại cầu, lưu thông xe bình thường tại cầu Rồng

 20h11: Đoàn thuyền di chuyển hết qua cầu sông Hàn

20h11: Bắt đầu đóng cầu sông Hàn

20h12: Thuyền dẫn đầu hoàn thành diễu hành tại  khu vực Cảng

20h20: Lần lượt đến thuyền thứ 12 về đến khu vực Cảng

20h45: Cầu sông Hàn được đóng hoàn toàn, lưu thông xe bình thường.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn